MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI MKB-10

Na ovoj stranici brzo i lako možete pretraživati medicinski šifarnik bolesti, odnosno 10. reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10). Kako se pretražuje MKB 10 šifarnik bolesti? Dovoljno je da u formi desno ukucate početak šifre bolesti ili zadate ključnu riječ iz naziva bolesti na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili latinskom jeziku.

Baza podataka je utemeljena hijerarhijski po grupama i sadrži preko 11,700 klasificiranih bolesti.

  Filter: